Dubbdäcksförbud

Vilka gator får man inte köra med dubbdäck på? Detta är en vanlig fråga att ställa sig om man funderar på att köpa dubbdäck till bilen. Och visst finns det anledning att fundera över detta – i alla fall om man bor i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Södertälje, eller Malmö. I dessa städer finns nämligen gator där dubbdäcksförbud råder och anledningen till detta är att forskare funnit att dubbdäck släpper ut farliga partiklar och därför vill de styrande minska detta genom dubbdäcksförbud på vissa gator i innerstäderna i följande städer.

Stockholm dubbdäcksförbud

dubbdäcksförbud Stockholm

För närvarande gäller förbud mot dubbdäck i Stockholm på Hornsgatan, Kungsgatan och Fleminggatan. Så bor man invid dessa gator och är bilägare så bör man starkt överväga friktionsdäck istället för dubbdäck.

Övrig information

Bötesbeloppet för att köra med dubbdäck i Stockholm där det är otillåtet är 1000 kr. Här kan du läsa mer om beslutet bakom dubbdäckförbudet på Hornsgatan och här kan du läsa om beslutet bakom dubbdäckförbudet på Kungsgatan och Fleminggatan. Vill du veta mer om förbudet mot dubbdäck i Stockholm eller söka dispens så kan du kontakta Stockholm Stad kontaktcenter på 08-508 26 300 eller dubbdack@stockholm.se .

Göteborg dubbdäcksförbud

dubbdäcksförbud göteborg

För alla göteborgare så kan det vara bra att känna till att dubbdäckförbud råder på Frigatan samt Odinsgatan. Så för boende i närheten av dessa gator är det förmodligen bäst att satsa på friktionsdäck.

Övrig information

Kör man på otillåten gata med dubbdäck i Göteborg så är bötesbeloppet 1000 kr. Undantag från dubbdäcksförbudet är att det inte gäller korsande trafik. Vidare så är det ok att korsa Odinsgatan vid Barnhusgatan och det är även ok att köra i rondellen vid Odinsplatsen. Förbudet gäller ej heller ambulans, polis, räddningstjänst eller annan viktig  samhällspersonal. Förbudet omfattar ej heller cyklar eller moped klass II.

Uppsala dubbdäcksförbud

dubbdäcksförbud Uppsala

För dem som bor i Uppsala så kan det vara bra att känna till det råder dubbdäcksförbud på vissa gator. Detta gäller delar av Kungsgatan (mellan Strandbogatan och St Olofsgatan) och Vaksalagatan (mellan Storgatan och Kungsgatan). Anledningen är att de styrande vill minska luftföroreningar, buller och slitage som dubbdäcken medför i högre grad än friktionsdäck.

Övrig information

Dubbdäcksförbudet i Uppsala gäller ej om man kör skoltransport, taxi, har parkeringstillstånd för rörelsehindrad, bor på Vaksalagatan 18-20, Klostergatan 19-21 eller Kungsgatan 28-32, 37-39 alternativt 46.

Det går även att söka dispens mot förbudet vid specifika tillfällen, av säkerhetsskäl, om man ska vidare till vägar som kräver dubbdäck, inte har möjlighet att nå adressen via annan väg eller om transprten sker i enlighet med kapitlen 11 samt 12 i Trafikförordningen.  För mer inoformation eller om du önskar söka dispens så kan du kontakta Uppsala stadbyggnadsförvaltning på 018-727 00 00 (växel hos kommunen) eller stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se.

Södertälje dubbdäcksförbud

From 1 Oktober 2025 så gäller dubbdäckförbud i anslutning till Mälarbron i Södertälje. Här kan du läsa mer om detta.

Malmö

Än så länge råder inget förbud mot dubbdäck i Malmö. Men det är mer regel än undantag att diskussion om detta kommer upp på tapeten inför varje ny vinterdäckssäsong.

Fördelar med dubbdäcksförbud

dubbdäcksförbudAnledningen till att man infört förbud mot dubbdäck på vissa gator enligt ovan är att studier påvisar att de farliga luftpartiklar som orsakas av dubbdäck minskas med 15-20 procent. Detta innebär att positiva hälsoeffekter såsom minskade fall av lungsjukdomar och akut bronkit hos barn åstadkoms med dubbdäcksförbuden.

Nackdelar med dubbdäcksförbud

Dubbdäck har bättre greppförmåga jämfört med dubbfria vinterdäck på isigt underlag. Därför kan också olycksriskerna öka på gator med dubbdäcksförbud. För att motverka detta så ökar trafikkontoren saltningen.