Dubbdäck datum 2024

Kör man med dubbade vinterdäck, så kallade dubbdäck så måste man ha lite extra koll på vilka datum som gäller. Beroende på om man kör med dubbfria friktionsdäck eller dubbdäck så gäller nämligen olika datum för vinterdäck. Avseende dubbdäck datum så gäller att dubbdäck endast är tillåtet mellan 1 oktober och 15 april påföljande år om det inte råder vinterväglag. Detta till skillnad mot dubbfria friktionsdäck som är tillåtna året om, dvs även under sommartid. Värt att poängtera är dock att att det är tillåtet med dubbdäck under andra datum än ovan om väglaget kräver det, dvs om det är vinterväglag.

dubbdäck datum

Period för dubbdäcksförbud

Dubbdäcksförbud råder alltså mellan 16 april – 30 september samma år. Enda undantaget från detta är om vinterväglag råder eller kan förväntas komma. Inte helt sällan blir detta aktuellt i september och Maj i de norra delarna av Sverige. Att det skulle råda vinterväglag i juni, juli, augusti är dock ovanligt, om man inte befinner sig i Riksgränsen vill säga. Via länken kan du även läsa mer om dubbdäcksförbud på olika gator i några av våra svenska städer.

Otillåten körning med dubbdäck – böter

Följer man inte reglerna för dubbdäck datum så innebär det påföljder i form av böter vid en trafikkontroll. Bötesbeloppet för att köra med dubbdäck under otillåten period på året är 500 kr.

Otillräckligt mönsterdjup på dubbdäck

Eftersom dubbdäck är vinterdäck så innebär det att kravet på mönsterdjup är 3 mm. Har man mindre mönsterdjup än 3 mm på dubbdäcken så innebär det böter med 1200 kr om man blir stoppad av polis.

Dubbdäck datum vid vinterväglag

Är det vinterväglag så är det tillåtet att köra med dubbdäck oavsett datum.

Dubbdäck datum? Dubbdäck är tillåtna mellan 1 oktober och 15 april